سلام
اومدم تا يك بازي جديد،جديد،.......... رو به شما دوستان و اهالي اين انجمن معرفي كنم :

* خود را برای یک فرمانروایی مقتدرانه اماده کنید*

بله درست خوندين فرمانروايي يك شهر به دست شماست.
اميد مردم يك شهر به هوش و درايت شما دوخته شده .
شما ميتونين با بالا بردن سطح منابع شهرتون كلي افتخار براي خودتون و شهرتون به دست بيارين .
پس عجله كنيد :
چرا كه هر روز كه فرصت را از دست بدهيد دشمن شما قويتر خواهد شد و در نتيجه براي احاطه و سلطه به شهر شما مسلط تر .
از همين امروز با ثبت نام رايگان در اين بازي و بالا بردن منابع ميتوانيد اينده روشني را براي شهر و مردم خود بسازيد .
لازم به ذكر است كه بگويم اين بازي جز بازيهاي بين المللي به حساب مي ايد و رقبا يا دوستان شما ميتوانند از هر كشور يا قوميتي باشند .


***به زودی نسخه فارسی این بازی در kingsera.ir ارائه خواهد شد***