به نام خدا

درود بر گیمرهای گرامی.

طبق وعده داده شده بعد از گذشت چند...